tıbbi büro görevleri

Doktor personeli, doktorların büroları, huzurevleri ve hastane büroları gibi farklı ortamlarda çeşitli görev ve sorumluluklara sahiptir. Çizelgeleme, sigorta bilgisi ve fatura toplamak pozisyonla ilgili görevlerdir. Telefonlara cevap vermek, yazarak yazmak, bilgisayar kullanımı ve müşteri hizmetleri becerileri, sağlık görevlileri için önemli görevlerdendir. Bir tıbbi büro resepsiyonisti veya tıbbi büro idari asistanı bir büroda tıbbi görevleri de yerine getirir.

Bilgisayar sistemleri, hasta demografisini girmek ve randevuları zamanlamak için kullanıldığından bilgisayarları ve yazılımı anlamak gerekir. Yazma önemli bir tıbbi görevdir. Ayrıca, bürokratik görevler bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi dış testlerin planlanmasını içerir. Tıbbi resepsiyonist testleri planlar ve tesise sigorta bilgisi verir ve havale gibi ek evrakları sağlar.

Bir hastadan sigorta bilgisinin alınması ve işlenmesi bürokratik bir görevdir. Genellikle, büro personeli hastanın dosyası için sigorta kartının bir kopyasını yapar. Hastanın bir poliçe kapsamında olduğunu doğrulamak için sigorta şirketine çağırmak veya bir bilgisayar kullanmak gerekiyor. Ayrıca, hasta muameleden önce bir ön onayın gerekli olup olmadığını görmek için sigorta şirketine başvurmak, bürokratik bir görev niteliğindedir.

Faturalandırma için sigorta talep formundaki prosedür kodlarını ve teşhis kodlarını yerleştirmek birçok bürodaki büro elemanlarının sorumluluğudur. Bu nedenle, bürodaki görevler tıbbi terminolojinin bilgisine ihtiyaç duyar. Talep formlarını elektronik olarak sağlık sigortası şirketine göndermek veya göndermek önemli bir görevdir. Ayrıca, düzeltilmiş fatura gibi dikkat gerektiren tüm taleplerin takibi, büro elemanlarının sorumluluğundadır.

Sigorta şirketi tıbbı bir tazminat ödediğinde ve ayarlamalar tıbbî makam tarafından yapılmazsa, büro personeli hastaya vergiden düşülebilir veya birlikte ödenmesi gereken bir bildiri gönderir. Geçici ödenmesi gereken bakiye konusunda hastayla temasa geçmek ve kötü borç toplamak için ofis talimatlarını izlemek, büro elemanlarının sorumluluğundadır. Maddelenmiş faturaları bastırmak, ödeme almak ve makbuzları vermek tüm tıbbi görevlerdir.