bilgi eksikliği hemşireliği tanı

Hemşirelik terimi terimi, hemşirelerin hasta konularını klinik ortamlarda tutarlı bir şekilde iletilebilecek şekilde tanımlamasına izin vermek için NANDA tarafından geliştirilen standartlaştırılmış hemşirelik dilinin bir taksonomisini ifade eder. Bilgi eksikliği hemşireliği teşhisi, bir hastanın özellikle de bir şeyler yapmak için gerekli bilgiden yoksun olması nedeniyle ortaya çıkan gerçek veya potansiyel bir problemi tanımlamaktadır. Bir hemşire tıbbi teşhis koymaz, ancak hastanın bakımının bir parçası olarak hemşirelik teşhislerini belirlemesi beklenir.

Bir hemşire, bilgi eksikliği bakımından bir hemşirelik teşhisi yaparken, açığın türü (gerçek veya potansiyel), bununla ilişkili ve teşhisinin arkasındaki kanıt hakkında özel bilgi içermelidir. Tanı, yeni bir tıbbi teşhis, hastaneye yatma, gebelik, ilaçlar veya bir dizi başka konu ile ilişkili olabilir. Tanıyı destekleyen kanıtlar, bir bilgi isteği, yaklaşmakta olan tanı testi hakkında kaygı ifadesi veya bir tedavi planını günlük yaşama entegre etmede başarısız olabilir.

Diyabetin yeni bir tıbbi teşhisine sahip olan bir hastaya bakarken, bir hemşire hastalığa ilişkin hemşirelik teşhislerini belirleyebilir. Örneğin, kan şekeri monitörünü doğru bir şekilde kullanmamakla kanıtlandığı üzere diyabetin yeni teşhisi ile ilgili olarak bilgi eksikliğini listeleyebilir. Ayrıca, insülin hakkında bilgi talebi ile kanıtlandığı üzere, ilaçlarla ilgili bilgi eksikliğini, potansiyelini belirtebilir.

Hemşirelik teşhisi, hemşirelik sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır (değerlendirme, hemşirelik teşhisi, planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesi). Bir hemşire, yeni teşhis konmuş diyabetli hastası için hemşirelik teşhislerini belirlediğinde, bir hemşirelik planı geliştirir. Örneğin, kan glikoz monitörünü doğru bir şekilde kullanmamaktan dolayı ortaya çıkan, diyabetin yeni teşhisi ile ilgili olarak, bilgi eksikliğini gidermek için hastanın kan glikoz monitörüyle birlikte bir eğitim oturumu planlayabilir.

Hemşire sürecin uygulanması ya da müdahale bileşeni, hemşire planını yerine getirirken gerçekleşir. Bu durumda, bir gösteri, dönüş gösterisi ve soru-cevap dönemiyle gerçek eğitim oturumu müthiş bir müdahaledir. Hastanın kan şekeri monitörünü doğru kullanamayacağını gösteren bilgi eksikliği hemşireliği tanılarından mantıksal olarak akar.

Hemşirelik sürecinin nihai bileşeni olan değerlendirme, hemşireye, hastanın yeni bilgi düzeyini önceki bilgi eksikliği ile karşılaştırma şansı verir. Hasta, hemşireyi kan glikoz monitörünü doğru kullanabileceğini gösterebiliyorsa, kullanımıyla ilgili bilgi eksikliği artık olmaz. Hemşirelik teşhisi artık geçerli değildir ve hemşire hastanın tıbbi kayıtları ile ilgili bilgileri belgeleyecektir.